Elektronický podpis

Dňa 15. marca 2002 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom. Zákon nadobudol účinnosť v plnom rozsahu dňa 1. septembra 2002. Zákon vychádza zo Smernice Európskej únie č. 1999/93/EC z decembra 1999.

Po počiatočných problémoch so službami sa postupne pridávali nové odvetvia, kde je možné dokumenty podpisovať a s úradmi komunikovať prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Medzi najzaujímavejšie služby patrí možnosť podávať návrhy určené obchodnému registru prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Naša kancelária všetky úkony na registrových súdoch v celej SR vykonáva výlučne prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, čo pre Vás znamená polovičné súdne poplatky (napríklad pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným ušetríte viac ako 165,- EUR, pri založení akciovej spoločnosti však už ušetríte už viac ako 415,- EUR), ako aj minimálne množstvo vyhotovovaných listín – v každom jednotlivom prípade tak ušetríte na poplatkoch u notára aj niekoľko desiatok eur.

Zaujímavou službou je tiež možnosť podávať akékoľvek žaloby a návrhy v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, čo významnou mierou šetrí Váš aj náš čas a markantne zvyšuje rýchlosť komunikácie so súdom v prejednávanej veci.
(c) Kanisová&Kanis
Free Internet Security - WOT Web of Trust